Van Stee stichting

De van Stee stichting ondersteunt projecten op sociaal, cultureel en maatschappelijk gebied in de gemeente Leidschendam-Voorburg.
Op deze website krijgt u een indruk van onze geschiedenis en de door ons gesteunde projecten. Ook kunt u zien hoe u een aanvraag voor financiƫle ondersteuning kunt doen en aan welke voorwaarden de aanvraag moet voldoen.

Geschiedenis

Mgr. Wilhelmus van Stee was in het begin van de vorige eeuw een markante figuur in Voorburg. Niet alleen op grond van het feit dat hij pastoor was van de Parochie van de H. Martinus aan het Oosteinde, maar vooral door zijn activiteiten voor de Voorburgse gemeenschap. Zo was hij de oprichter van het ziekenhuis Antoniushove en de voetbalvereniging Wilhelmus. In 1903 richtte hij een plaatselijke bank op: de Coöperatieve Boerenleenbank Voorburg.

Onze stichting, die is voortgekomen uit bovengenoemde bank, heeft vanwege de zorg en belangstelling voor de Voorburgse bevolking die Mgr. van Stee had, diens naam willen doen voortleven.

Van Stee Stichting

In 1980 is de Bondsspaarbank Voorburg (voorheen de Boerenleenbank) gefuseerd met de Nutsspaarbank Den Haag (nu de ABN Amro bank). Destijds is een deel van de reserves – gedurende meer dan 75 jaar bijeengebracht door de Voorburgse bevolking – achtergebleven in de Van Stee Stichting. Deze reserves, momenteel ca. € 140.000,-, zijn op een solide manier belegd en van de opbrengst van die belegging worden schenkingen gedaan.

Onze stichting is ingeschreven bij de Kamer van koophandel en ieder jaar wordt de jaarrekening naar de belastingdienst opgestuurd. Het bestuur van de stichting bestaat uit 6 personen en komt enkele keren per jaar bijeen om de aanvragen te bespreken. De bestuursleden wonen in Leidschendam-Voorburg en/of zijn goed ingevoerd in het plaatselijk gebeuren.