Van Stee stichting

De van Stee stichting ondersteunt projecten op sociaal, cultureel en maatschappelijk gebied in de gemeente Leidschendam-Voorburg

Hoe aanvragen ?

Uw aanvraag voor financiële ondersteuning kunt u doen door ons onderstaande informatie toe te sturen per email (vansteestichting@ziggo.nl) of per post naar:

Van Stee Stichting secretariaat
Rik Hessing
Park de Elsberg 48
2272 DA Voorburg

- een plan (wat wilt u gaan doen/aanschaffen/investeren ?)
- een begroting (wat gaat het kosten ?)
- een dekkingsplan (hoe komt u aan de benodigde financiële middelen, van wie komt dat en welk bedrag vraagt u aan bij de Van Stee Stichting ?)
- de meest recente jaarrekening van uw vereniging of stichting
- een kopie van de statuten van de vereniging of stichting
- de inschrijving Kamer van Koophandel; kopie uittreksel, niet ouder dan 2 jaar.

Wij nemen uw aanvraag dan in behandeling en zullen u informeren over de voortgang.