Van Stee stichting

De van Stee stichting ondersteunt projecten op sociaal, cultureel en maatschappelijk gebied in de gemeente Leidschendam-Voorburg.
Op deze website krijgt u een indruk van onze geschiedenis en de door ons gesteunde projecten. Ook kunt u zien hoe u een aanvraag voor financiële ondersteuning kunt doen en aan welke voorwaarden de aanvraag moet voldoen.

van Stee stichting

De van Stee stichting heeft ten doel het geven van financiële ondersteuning aan stichtingen en verenigingen die in de gemeente Leidschendam-Voorburg hun werkterrein hebben. Wij ondersteunen projecten op sociaal, cultureel en maatschappelijk gebied. Bij de beoordeling van aanvragen hanteert het bestuur de volgende richtlijnen:

- voorkeur voor éénmalige projecten
- schenkingen van ca. 250,- tot 750,-
- aanvraag moet in orde zijn; zie hiervoor de richtlijnen op de pagina “Hoe aanvragen”.
- geen commerciële doelen
- bij voorkeur een gift die “het verschil maakt”
- altijd een eigen bijdrage van de betreffende stichting of vereniging
- voorkeur voor doelen met een laagdrempelig karakter

Het ontstaan van de van Stee stichting

In 1980 is de Bondsspaarbank Voorburg gefuseerd met de Nutsspaarbank Den Haag (nu de ABN Amro bank). Destijds is een deel van de reserves – gedurende meer dan 75 jaar bijeengebracht door de Voorburgse bevolking – achtergebleven in de Van Stee Stichting. Deze reserves, momenteel ca. € 140.000,-, zijn op een solide manier belegd en van de opbrengst van die belegging worden schenkingen gedaan. Jaarlijks kunnen wij, afhankelijk van de rentestanden, een bedrag van ca. € 4.000,- schenken.

Giften/donaties/legaten aan de Van Stee Stichting

De afgelopen jaren is, als gevolg van de dalende rente, de opbrengst van de beleggingen steeds kleiner geworden. Daardoor kunnen wij jaarlijks minder goede doelen ondersteunen. De van Stee Stichting is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat giften/donaties en legaten fiscaal aftrekbaar zijn. De notaris kan U hierover nader inlichten.

van Stee Stichting