Van Stee stichting

Steunt goede doelen in de sectoren Kunst & Cultuur en Sport & Bewegen in Leidschendam-Voorburg

van Stee stichting

De Van Stee stichting ondersteunt projecten op sociaal, cultureel en maatschappelijk gebied in de gemeente Leidschendam-Voorburg.  Wij zijn een kapitaalfonds en doen schenkingen van de rente en de opbrengsten van de beleggingen over dit kapitaal dat momenteel ca 120.000 euro bedraagt.

Doelstelling is om jaarlijks zo veel mogelijk impact te maken door de gedane schenkingen binnen de  sectoren in het dan geldende beleidsplan. Hierbij zullen we zoveel mogelijk het kapitaal in stand houden maar hebben we ook de mogelijkheid om grotere schenkingen te doen als hiertoe een goede aanleiding is. In dat geval zal het kapitaal dat jaar slinken.
Op deze website krijgt u een indruk van ons beleid, onze geschiedenis en de door ons gesteunde projecten. Ook kunt u zien hoe u een aanvraag voor financiële ondersteuning kunt doen en aan welke voorwaarden de aanvraag moet voldoen.

Beleid 2021-2023

Wij werken in periodes van drie jaar waarin we, afhankelijk van de maatschappelijke ontwikkelingen, steeds een andere focus aanbrengen in de doelen die we steunen.

Voor de huidige driejaarsperiode (2021-2023) richten wij ons met name op het ondersteunen van goede doelen in de sectoren Kunst & Cultuur en Sport  &Bewegen in Leidschendam-Voorburg. Sectoren die in de huidige coronacrisis een extra steuntje in de rug verdienen.

Hoe aanvragen ?

In de afgelopen 30 jaar heeft de van Stee stichting voor ongeveer € 170.000,- aan schenkingen gedaan. Wij steunen in het algemeen kleinschalige, éénmalige projecten met bijdragen van ca. €500,- tot €750,-. Daarnaast gaan we ook langdurige relaties aan met verenigingen en stichtingen als daar aanleiding toe is. We maken dan afspraken over schenkingen gedurende enkele jaren om een wat groter project van de grond te krijgen.