Van Stee stichting

De van Stee stichting ondersteunt projecten op sociaal, cultureel en maatschappelijk gebied in de gemeente Leidschendam-Voorburg.
Op deze website krijgt u een indruk van onze geschiedenis en de door ons gesteunde projecten. Ook kunt u zien hoe u een aanvraag voor financiële ondersteuning kunt doen en aan welke voorwaarden de aanvraag moet voldoen.

van Stee stichting

De van Stee stichting heeft ten doel het geven van financiële ondersteuning aan stichtingen en verenigingen die in de gemeente Leidschendam-Voorburg hun werkterrein hebben. Wij ondersteunen projecten op sociaal, cultureel en maatschappelijk gebied.

Geschiedenis

In 1980 is de Bondsspaarbank Voorburg gefuseerd met de Nutsspaarbank Den Haag (nu de ABN Amrobank). Destijds is een deel van de reserves – gedurende meer dan 75 jaar bijeengebracht door de Voorburgse bevolking – achtergebleven in de Van Stee Stichting. Deze reserves zijn op een solide manier belegd en van de opbrengst van die belegging worden schenkingen gedaan, zodat het oorsponkelijke bedrag in stand blijft.

Hoe aanvragen ?

In de afgelopen 30 jaar heeft de van Stee stichting voor ongeveer € 125.000,- aan schenkingen gedaan. Wij steunen in het algemeen kleinschalige projecten met bijdragen van ca. €250,- tot €750,-. Klik hieronder om meer te weten te komen over hoe U een aanvraag moet doen.